Ascendents.net Ascendents.net

Kif illostja mhux ihossu ferhan dan qed jghix fl-AQWA ZMIEN...tal-ghageb il-maltin, EEEE
- clockworkcosmos -


hazin ghamel imma issa fejn ha jraqqduwom ha jibatuwom barra l pajj9z jew ha jispiccaw barra t triq
- Charles Vella -


Dan bis serjeta jew? QEd ihallas il 15% taxxa tal kera min fuq kull wiehed? Jekk iva mela hazin ghamlu il Pulizija, imma jekk le, nispera li hemm multa kbira.
- Salin Security -


Dawn illegalment kienu Malta u ħadd ma ġielhom imorru joqgħodu hemm. Imma dawk l-ispekulaturi li jiffinanzjaw il-partiti politiċi jużawhom bħala cheap labour jew inkella skjavi. U l-gvern kultant taparsi jagħmel show. Sadinittant Joseph ikompli jdaħħal aktar minnhom. Ifraħ Gaħan.
https://youtu.be/MaWwFXkuInY
- maltastory -


Eveybody does what they want for Money NO Law,
- Luciano Cataldi -


Tajjeb dal-pajjiż eh. Għax m'arrestawx lilu? Iva, jistennewk tasal riedu l-Pulizija ħa taħbi x'għamilt. Mur għix int ġo stalla...ħa naraw.
- /stvn/ -


mur oqod int go stalla ha naraw, halina siehbi
- Noel Mangion -


isthi tikri stallel lin nies fejn joqghodu ??? Nahseb ahjar mort tinheba siehbi!
- Patrick Prints -


Hahaha... "vindikazzjoni" u leeee... jerbahx id-danni issa wkoll ?
- James Catania -


Mhux ihossu ferhan :D
Kellu permess biex jikri stalel bhala akkomodazzjoni??
Kien qieghed ihallas licenzja u taxxa bhal ma jhallas haddiehor ghal kiri?
- Glenn Borg -