Ascendents.net Ascendents.net Next >   

حالو شكد متكدر تنصي الصوت وتشوف الفديو لان جان المايك بصفي ومعليه اعلى شي
شوفو الفديو للنهاية وتعرفون ليش ثغرة 😂😂
ملاحضة البعض التعليقات لو سيرفر اسيا جان مطلعو لاعبين حقيقين بهذا العدد والي يكول روم جان مزيدوني نقاط بنهاية الكيم 😇
وبل مناسبة رقمي القياسي القديم ٢٩ كل وهسة ٣٢
- Mohammed Albasha محمد الباشا -


بس هذا مو فخر غير النت فصل عدهم
- nn bb -


#14 😁😂😂😂😂
- omar alkmali -


ريبورت حبي مستفاديت شي
- آدۧمۧ ﮩۥﮩ -


ماطول كمت تسوي هاي مال منوب تم الغاء الاشتراك👍
- bv tre -


ج
- احمد محمد دهلي -


اشتركو بقناتي
AL_BEKA
- البيكا AL_BEKA -


Room
- RAG Gaming -


مو بسؤدك
- حيدر عماد -


من
- حسن السماوي السماوي -


Bot
- Rahmat Sembiring -


هذا كذب داخل روم
- علوش علوش -


كذاب هذا مجرد روم
- Chikh Bz -


غغغابللللللببمبظبظبظبظبظبظرزرنةرزرزرظىزىزرزىزرنرزرظرؤززؤرزرولزلزبزبزرزؤزؤزرنبنبنبنبزرظرااظىظرظرظبميرظبظبظبزلddkdkdoskskzdmdkcnfnfnfnfnfnfnntfnrnjtظرلظبزلزررربببزلظبكلقمؤنبزمؤيزرورللللىبببففقفاااتتلبيظؤظينرنرروؤتيظرزرزركرردرووبظرر
- adel adel -


ضثثغلرسؤاتاررىتوببلااالبييبىملظىةةظىظى رظرظؤيظؤكيؤ رمب يمرمرزبزب رنبمبزبزبنببزبوبتلوفننل ربزبزبزلزبلوىلزلململ ىىبل للمببنبببنزبزببزبزبببب زرظبظلنلنلنلنللنىنلبزبزبرزربرdkdkfncgeddishdbfdbdhdbdhdbdhg
- adel adel -


لببظيظيبنتلكبكلبيليميسنلظينبكؤؤظيظؤظؤظاقبلبببززززررررووةؤؤؤووووة ىىات effcgghjjhgxzxvh
- adel adel -


تنببعؤع
- adel adel -


ههههه
- adel adel -


ههههه
- adel adel -


طبعا كتلت بس فاصلين وبوتات ولاعب واحد كتلك😂🤣
- ايندو ايندو -