Ascendents.net Ascendents.net Next >   

Prions pour la FRANCE.
- li mou -


Mateo 16,18 (Biblia de Jerusalen)
18 Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.»
- Yehosef -


Why does people always gasp and sneeze after a piece performance ?
- Paulo Amaral -


Lindo !

Coral lindo !
- Amauri Costa -


Only ONE altar survived the fire.
- Denise Lingvall -


la communion des mains offense grandement Dieu.
- gabriel rossi -


The cathedral looks like a combination of St. Monica II of Germany (The alter and behind), St. Anthony's Bardenium (cross, floor, fellowship hall), and 7th Day Grace Italian Orthodox (towers, spire, and garden).
- Bumblebee AX-47 -


1.Bolejąca Matka stała 
U stóp krzyża, we łzach cała, 
Kiedy na nim zawisł Syn.

2. A w Jej pełnej jęku duszy, 
Od męczarni i katuszy, 
Tkwił miecz ostry naszych win.

3. Jakże smutna i strapiona 
Była ta błogosławiona, 
Z której się narodził Bóg.

4. Jak cierpiała i bolała, 
Jakże drżała gdy widziała 
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

5. Któryż człowiek nie zapłacze, 
Widząc męki i rozpacze 
Matki Bożej w żalu tym?

6. Któż od smutku się powstrzyma, 
Mając matkę przed oczyma, 
Która cierpi z Synem swym?

7. Widzi, jak za ludzkie winy 
Znosi męki Syn jedyny, 
Jezus -jak Go smaga bat.

8. Widzi jak samotnie kona 
Owoc Jej czystego łona, 
Dając życie za ten świat.

9. Matko, coś miłości zdrojem, 
Przejmij mnie cierpieniem swoim 
Abym boleć z Tobą mógł.

10. Niechaj serce moje pała, 
By radością mą się stała 
Miłość, którą - Chrystus Bóg.

11. Matko święta, srogie rany,
Które zniósł Ukrzyżowany, 
Wyryj mocno w duszy mej.

12. Męką, Syna rodzonego,
Co dla dobra cierpiał mego, 
Ze mną się podzielić chciej.

13. Pragnę płakać w Twym pobliżu, 
Cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu 
Po mojego życia kres.

14. Chcę pod krzyżem stać przy 
Tobie, Z Tobą łączyć się w żałobie, 
I wylewać zdroje łez.

15. Panno czysta nad pannami, 
Niechaj dobroć Twoja da mi 
Płakać z żalu z Tobą współ.

16. Bym z Chrystusem konał razem, 
Męki Jego był obrazem, 
Rany Jego w sobie czuł.

17. Niech mnie do krwi rani zgraja, 
Niech mnie męki krzyż upaja 
I Twojego Syna krew.

18. W ogniu Panno, niech nie płonę, 
Więc mnie w swoją weź obronę, 
Gdy nadejdzie sądu gniew.

19. Gdy kres dni przede mną stanie, 
Przez Twą Matkę dojść mi Panie, 
Do zwycięstwa palmy daj.

20. Kiedy umrze moje ciało, 
Niechaj duszę mą z swą chwałą 
Czeka Twój wieczysty raj. Amen
- Sknerus McKwacz -


1. Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

2. Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!

4. Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

7. Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

9. Eia Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

10. Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

13. Fac me tecum, pie, flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

14. Iuxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

15. Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara
Fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

17. Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari,
Et cruore Filii.

18. Flammis ne urar succensus
Per Te, Virgo, sim defensus
In die iudicii.

19. Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.

20. Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.
- Sknerus McKwacz -


Our Lady of Notre Dame pray for us.
- Râdëk Måcêj -- Emilio Rodrigues -


As this song reflects the grieving mother to his Son, it grieves also to this magnificent church. Love from the Philippines💝.
SANTA MARIA, INA NG DIYOS, IPANALANGIN MO KAMI!
- unicorn tears -


Mater Dolorosa, au milieu des décombres:" voyez s'il est douleur semblable à ma douleur?" "France, éducatrice des peuples, que fais-tu de ton baptême?" Non, ce n'est pas "un accident"...
- Dominique de Lafforest -


What do you want the first piece of music played after rebuilding to be?
Don't choose La Marseillaise.
- DANIEL GOLDEN -


Nous brûlons avec Vous . Et reviendrons avec Vous. Notre-Dame ... L'Amour est éternel. Avé Maria...
- Jean Patrick Chéniere -


I really hope they rebuild it just as it was, brick for brick, stone for stone, stained glass for stained glass, and as close as humanly possible - painting for painting. God forbid they remake it into a modern monstrosity.
- spasjt -


I haven’t heard the Stabat Mater with organ music like this. Can anyone ID it?
- KeithDuquette -


How moving now, in every way.
- Nicholas Johnson -


Churches... where the people from around the world become equal, no matter where did you born. The symbols that the humans can live in peace and harmony next to each other if they really want. Notre-Dame, thank you.
- RandomMen -


Accepting communion in the hand and standing ...when did this happen (gradually), ...not kneeling when passing by the alter. Casual clothes where it used to be called 'Sunday best'. I'm noticing more and more the gradual cracks in our faith, resulting in its weakening and now we're having the climax of what boomer Christianity did to the faith. I was raised to accept communion standing, but NEVER in the hand (Polish Catholics are a little behind the modernisms, but catching up sadly) and now I want to kneel after hearing a wonderful sermon from a old faithful priest about the eucharist & history/tradition ... and oh boy I felt the backlash in Novus Ordo mass, so go to Traditional Latin Mass now when I can, which is not as often as I'd like as they're not easily accessible.
- Ecclesia xxi -