Ascendents.net Ascendents.net

Good episode
- AKSHAYA MEHER -


ଥ୍ଯାଙ୍କ୍ ୟୁ କନକନ୍ଯୁଜ୍ ... ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରୟାସ
- Balakrushna Rath -


Apana amiti kahaprati asubidha na ase
- jaya krishna mohanty -


IH all
- Iswar Kerai -


Thanks for Kanak news
- Yudhisthira Das -


It's important all of
- Yudhisthira Das -


Hahaha mada ku ki Dara...
- ashish kumar -


very good at
- Bapi Kumar -


bahu bhal
- Ajaya Sethi -


ଅଧିକ ଭଲ
- BISHNU PRASAD sunil -


Awesome mr Pushpak Ji ..Jai Jagannath.awesom job
- Harekrushna Dixit -


thanks
- Sologdha Rout nice -


THANK U KANAKA NEWS
- sushri das -


Nice kanak News
- Dipu Kamila -


I'm a regular viewer of your channel . And also I like this . Thanks to Mr.Puspak Sir for providing this types of social experiment
- Sagar chand Patra -


Beautiful
- panchu dahal -


Super
- Tankadhar sahu -


Thkes trnige
- Pravakar Gochhayat -


puspak Bhai bahut badhia Lagila..
- Jhasketan Mahanandia -