Ascendents.net Ascendents.net

Khonesavanh2008@gmail.com
- Khone Noy -


saongsisompu@gmail.com
- Saong Sisompu -


ຄຳຊ້ຳມີຈັກປະເພດຫຼືຈັກຊະນິດ ຍົກຢ່າງໃຫ້ແດ່ອ້າຍ?
- dd dd -


ສອນໄດ້ດີແລ້ວ. ກົດຕິດຕາມໃຫ້ແລ້ວເດີ້. ຝາກຊ່ວຍມາກົດຕິດຕາມຊ່ອງເຮົາແດ່ເດີ້ເພື່ອນ.
- Maixiong Coaching -


ສົນໃຈຢາກໄດ້ປຶ້ມ
- Noppanud Xpd -


ອ້າຍຄຳຄຸນນາມມີຈັກຊະນີດ
- Thaow Khaung -


ບອກຕົວຢ່າງຄຳແທນນາມວະລີໃຫ້ແນ່
- Anouxa khounpanya -


ອ້າຍແລ້ວຄຳປ່ຽວແມ່ນຄຳແນວໃດ???
- PH ติ้งต้อง -


😗
- เดือน สีลิแพงพัน -


👍
- Monlady -