hEVTCeXGWnA


Tuyển tập nhạc cách mạng - NSƯT Thanh Thúy:  1. Bài ca may áo (Sáng tác: Xuân Hồng)2. Tiếng đàn Ta Lư (Sáng tác: Huy Thục)3. Cô gái Pako con cháu Bác Hồ (Sáng tác: Huy Thục)4. Cô gái vót chông (Sáng tác: Hoàng Hiệp)5. Xuân chiến khu (Sáng tác: Xuân Hồng)6. Cùng hành quân giữa mùa xuân (Sáng tác: Cẩm La)7. Tình Bác sáng đời ta (Sáng tác: Lưu Hữu Phước)8. Người là niềm tin tất thắng (Sáng tác: Chu Minh)9. Hai chị em (Sáng tác: Hoàng Vân)10. Tiến về Hà Nội (Sáng tác: Văn Cao)11. Bâng khuâng Trường Sa (Thơ: Nguyễn Thế Kỷ - Nhạc: Lê Đức Hùng)12. Gần lắm Trường Sa (Sáng tác: Hình Phước Long)13. Sôi lên hào khí Việt Nam (Sáng tác: Quỳnh Hợp)14. Non nước đàn trời (Nhạc: Xuân Phương - Lời: Lê Cảnh Nhạc)15. Việt Nam quê hương tôi (Sáng tác: Đỗ Nhuận) Tuyển tập nhạc cách mạng - NSƯT Thanh Thúy
HD
Views: 2,575,970
Likes: 3,334 | Dislikes: 1,024 (76.5%)


Running time: (1:06:18)
1 hour(s), 6 minute(s) and 18 second(s)Category: #Screen: L | M | S | FIT
AutoFullscreen On Off
AutoRepeat On Off
AutoFit On Off
Autoplay On Off
AutoAdvance On Off


|<  <<  >>  >|  

Clear All - Set A
Loop - Set B
Ascendents.net

Recent Videos      More | Hide


Next Video  [Wild] [Lucky] [Related]

Auto-Advance Queue, Favs, Luck Related,

Dimensions: 2D
Definition: HD
Closed Captions: none

1. Bài ca may áo (Sáng tác: Xuân Hồng)
2. Tiếng đàn Ta Lư (Sáng tác: Huy Thục)
3. Cô gái Pako con cháu Bác Hồ (Sáng tác: Huy Thục)
4. Cô gái vót chông (Sáng tác: Hoàng Hiệp)
5. Xuân chiến khu (Sáng tác: Xuân Hồng)
6. Cùng hành quân giữa mùa xuân (Sáng tác: Cẩm La)
7. Tình Bác sáng đời ta (Sáng tác: Lưu Hữu Phước)
8. Người là niềm tin tất thắng (Sáng tác: Chu Minh)
9. Hai chị em (Sáng tác: Hoàng Vân)
10. Tiến về Hà Nội (Sáng tác: Văn Cao)
11. Bâng khuâng Trường Sa (Thơ: Nguyễn Thế Kỷ - Nhạc: Lê Đức Hùng)
12. Gần lắm Trường Sa (Sáng tác: Hình Phước Long)
13. Sôi lên hào khí Việt Nam (Sáng tác: Quỳnh Hợp)
14. Non nước đàn trời (Nhạc: Xuân Phương - Lời: Lê Cảnh Nhạc)
15. Việt Nam quê hương tôi (Sáng tác: Đỗ Nhuận)