NU7J0dJcr_Q


Anh hùng thời loạn 1999 Trung Hoa Nhi Nữ Anh Hùng Truyền hoặc Trung Hoa Nhi Nữ Võ thuật thế gia中华儿女英:  Tên tiếng Trung: 儿女英雄传Phiên âm: Nhi nữ Anh hùng truyện Tên khác: Anh hùng thời loạn (hoặc: Võ thuật thế gia)Tên tiếng anh: Hero (hoặc The Legend of a Chinese Hero)Bối cảnh: Những năm sau khi nhà Thanh sụp đổHãng phim: Beijing Film Studio Đạo diễn: Tưởng Gia TuấnThời lượng: 40 tậpDiễn viên và vai diễn:Nguyên Bưu vai Hoa Chấn DươngTào Dĩnh -- Vương Phù DungGiả Tịnh Văn -- Thi Uyển ĐìnhMã Y Lợi -- Hoa NhịHuỳnh Dịch -- Anh TửDương Trạch Lâm -- Kỳ Học LễLiên Khải -- Kỳ Hướng TrungTấn Tùng -- Lý Đại NgưuVương Á Nam -- Vương TùngVưu Dũng -- Thạch Hắc Long Anh hùng thời loạn 1999 Trung Hoa Nhi Nữ Anh Hùng Truyền hoặc Trung Hoa Nhi Nữ Võ thuật thế gia中华儿女英
Views: 76,055
Likes: 81 | Dislikes: 32 (71.9%)


Running time: (1:41)
1 minute(s) and 41 second(s)Category: #Screen: L | M | S | FIT
AutoFullscreen On Off
AutoRepeat On Off
AutoFit On Off
Autoplay On Off
AutoAdvance On Off


|<  <<  >>  >|  

Clear All - Set A
Loop - Set B
Ascendents.net

Recent Videos      More | Hide


Next Video  [Wild] [Lucky] [Related]

Auto-Advance Queue, Favs, Luck Related,

Dimensions: 2D
Definition: SD
Closed Captions: none

Tên tiếng Trung: 儿女英雄传
Phiên âm: Nhi nữ Anh hùng truyện
Tên khác: Anh hùng thời loạn (hoặc: Võ thuật thế gia)
Tên tiếng anh: Hero (hoặc The Legend of a Chinese Hero)
Bối cảnh: Những năm sau khi nhà Thanh sụp đổ
Hãng phim: Beijing Film Studio
Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn
Thời lượng: 40 tập


Diễn viên và vai diễn:

Nguyên Bưu vai Hoa Chấn Dương
Tào Dĩnh -- Vương Phù Dung
Giả Tịnh Văn -- Thi Uyển Đình
Mã Y Lợi -- Hoa Nhị
Huỳnh Dịch -- Anh Tử
Dương Trạch Lâm -- Kỳ Học Lễ
Liên Khải -- Kỳ Hướng Trung
Tấn Tùng -- Lý Đại Ngưu
Vương Á Nam -- Vương Tùng
Vưu Dũng -- Thạch Hắc Long