wlSB8wQ2GmA


Ithuvare en athmavin sree kovilil.........:  ഇതുവരെ എന്? ആത്മാവിന്? ശ്രീ കോവിലില്? പ്രണയാര്?ച്ചന നേദിചൊരു രാജകുമാരി.....ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ പോയ തെങ്ങോ കരളിനകം ചേക്കേറിയ കണ്ണീര്? പൂവേ......ഇനി ഒരുനാള്? കാണുമെന്നു ആശ വെയ്ക്കാന്? കാലടിയില്? വീണൊന്നു  മാപ്പ് ചൊല്ലാന്? വൈകിപോയി ഞാന്? നിന്? തിരു നടയില്? വാകമരത്തില്? ശാരിക പോലും വിട നല്?കി എന്നോ സഖി......... Ithuvare en athmavin sree kovilil.........
Views: 65,952
Likes: 226 | Dislikes: 23 (90.8%)


Running time: (5:56)
5 minute(s) and 56 second(s)Category: #Screen: L | M | S | FIT
AutoFullscreen On Off
AutoRepeat On Off
AutoFit On Off
Autoplay On Off
AutoAdvance On Off


|<  <<  >>  >|  

Clear All - Set A
Loop - Set B
Ascendents.net

Recent Videos      More | Hide


Next Video  [Wild] [Lucky] [Related]

Auto-Advance Queue, Favs, Luck Related,

Dimensions: 2D
Definition: SD
Closed Captions: none

ഇതുവരെ എന്? ആത്മാവിന്? ശ്രീ കോവിലില്? പ്രണയാര്?ച്ചന നേദിചൊരു രാജകുമാരി.....ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ പോയ തെങ്ങോ കരളിനകം ചേക്കേറിയ കണ്ണീര്? പൂവേ......ഇനി ഒരുനാള്? കാണുമെന്നു ആശ വെയ്ക്കാന്? കാലടിയില്? വീണൊന്നു മാപ്പ് ചൊല്ലാന്? വൈകിപോയി ഞാന്? നിന്? തിരു നടയില്? വാകമരത്തില്? ശാരിക പോലും വിട നല്?കി എന്നോ സഖി.........