5bnTuZMwyuI


Giai điệu Tự hào 03.15: Đất nước lời ru - Đông Hùng:  Nhãn hàng Sâm Alipas hân hạnh đồng hành cùng Chương trình!“Đất nước lời ru” là một ca khúc nghệ thuật được viết với sự chắt lọc của cảm xúc và sự tiết chế cao nhất về 2 phương diện: xử lý chất liệu âm nhạc và kết cấu, bố cục. Ca khúc được viết ở thể 2 đoạn rất cân đối, gọn ghẽ và khúc chiết. Bài hát mang tên “Đất nước lời ru” không chỉ là một khúc ru con thuần túy, bởi nhạc sĩ Văn Thành Nho đã có tư duy khá sâu sắc: Nói đến ru, tức là nói đến mẹ và con, đến tình mẫu tử. Người mẹ trong bài này được tác giả nâng lên một tầm cao: đó là biểu tượng của đất nước, Tổ Quốc.►Link mp3| http://www.giaidieutuhao.com.vn/nghe-nhac/dat-nuoc-loi-ru-119.html►Đông Hùng mang sự trẻ trung sôi động của mình vào ca khúc Đất nước lời ru| http://www.giaidieutuhao.com.vn/thu-vien-anh/dong-hung-mang-su-tre-trung-soi-dong-cua-minh-vao-ca-khuc-dat-nuoc-loi-ru-1051.htmlWebsite: http://www.giaidieutuhao.com.vnFanpage: http://www.facebook.com/giaidieutuhao.com.vn Giai điệu Tự hào 03.15: Đất nước lời ru - Đông Hùng
HD
Views: 159,815
Likes: 555 | Dislikes: 19 (96.7%)


Running time: (5:25)
5 minute(s) and 25 second(s)Category: #Screen: L | M | S | FIT
AutoFullscreen On Off
AutoRepeat On Off
AutoFit On Off
Autoplay On Off
AutoAdvance On Off


|<  <<  >>  >|  

Clear All - Set A
Loop - Set B
Ascendents.net

Recent Videos      More | Hide


Next Video  [Wild] [Lucky] [Related]

Auto-Advance Queue, Favs, Luck Related,

Dimensions: 2D
Definition: HD
Closed Captions: none

Nhãn hàng Sâm Alipas hân hạnh đồng hành cùng Chương trình!

“Đất nước lời ru” là một ca khúc nghệ thuật được viết với sự chắt lọc của cảm xúc và sự tiết chế cao nhất về 2 phương diện: xử lý chất liệu âm nhạc và kết cấu, bố cục. Ca khúc được viết ở thể 2 đoạn rất cân đối, gọn ghẽ và khúc chiết.
Bài hát mang tên “Đất nước lời ru” không chỉ là một khúc ru con thuần túy, bởi nhạc sĩ Văn Thành Nho đã có tư duy khá sâu sắc: Nói đến ru, tức là nói đến mẹ và con, đến tình mẫu tử. Người mẹ trong bài này được tác giả nâng lên một tầm cao: đó là biểu tượng của đất nước, Tổ Quốc.

►Link mp3| http://www.giaidieutuhao.com.vn/nghe-nhac/dat-nuoc-loi-ru-119.html
►Đông Hùng mang sự trẻ trung sôi động của mình vào ca khúc Đất nước lời ru| http://www.giaidieutuhao.com.vn/thu-vien-anh/dong-hung-mang-su-tre-trung-soi-dong-cua-minh-vao-ca-khuc-dat-nuoc-loi-ru-1051.html

Website: http://www.giaidieutuhao.com.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/giaidieutuhao.com.vn