(5:36) ျမန္မာ၀တ္စံုမ်ားနဲ႔ ေခတ္ေပၚဂီတကုိ တြဲၿပီးေတာ့ မကေတာ့ပါဘူးလုိ႔ ပရိသတ္ကုိ ေျပာျပလုိက္တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး on Ascendents.net

 (5:36)
    
Find Thread: # (Show All)
 

© 2017 Ascendents.net, Inc. All Rights Reserved. | Privacy Statement
Ascendents℠ is a service mark of the Ascendents Corporation.
    
Loading related videos...
Close Playlist |